Villkor

Prenumerera på kalendern, lägg till händelser från padel till kalendern för padel är arrangörens enda ansvar.

I vilket fall som helst kan användaren av den här webbplatsen på ett eller annat sätt ha något ansvar på webbplatsen 163.172.27.91/dev/padelmag

 Användaren av webbplatsen är ensam ansvarig för den information som lämnas och publiceras på webbplatsen. Padel Magazine.

I händelse av problem uppmanas användaren att skicka ett mejl till kontakt @padelmagazine.fr.