Internationella federationen Padel kommunicerade om skapandet av de första senior-europamästerskapen +. De kommer att äga rum från 12 till 17 juni 2023. Platsen där tävlingen kommer att spelas är fortfarande obestämd.

Logisk fortsättning, sedan förra året seniorvärldar + ägde rum i USA. Och Frankrike hade lyst.

den herrar hade fått en 4:e plats, medan damerna hade återvänt med bronsmedaljen!

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.