Tennisklubbar och padel, som alla idrottsklubbar kunde nya öppna nästa december. I vilket fall som helst är detta vad vi förstod från önskemål från Emmanuel Macron under mötet som ägde rum i morse medhan spelare i sportvärlden. 

Ja MEN en öppning som uppenbarligen måste respektera alla hälsoprotokoll och som beror på virusets utveckling härifrån 1 december 2020. 

Dessutom kommer tillgången till klubbarna att vara begränsad till personer med en läkarintyg, som är fallet idag, men också för minderåriga.

Således kommer alla barn att kunna spela sport i idrottsklubbar. Goda nyheter för våra klubbar padel ?

Definitivt, men vissa klubbar förväntas inte öppna i december av ekonomiska skäl.

Först, för minderåriga utgör inte majoriteten av klienterna i centrumen.

Dessutom kan kostnaderna för att öppna klubbar som läggs till förlusten av skatt, administrativa och ekonomiska fördelar som erbjuds av staten helt logiskt avskräcka klubbar att öppna sina dörrar. Om inte staten garanterar klubbar de hjälpmedel och fördelar de har, till och med att vara öppna igen i december.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.