Internationella federationen Padel ställs inför en intressekonflikt?

följande vår artikel från 20 juni, angående relationerna mellan Qatar Sport Investment och International Federation of Padel, många av er förstod inte vad "gjort FIP ​​med QSI som aktieägare i Premier Padel"genom att markera en möjlig"intressekonflikt".

Luigi Carraro är både ordförande för International Federation of Padel och samtidigt ledamot i styrelsen för Premier Padel.

FIP är verkligen "ägare av Premier Padel” som Luigi Carraro regelbundet påminner oss. Samtidigt är QSI, dess partner, också knuten till Premier Padel som Qatars offentliga dokument från Qatar Financial Center visar mycket exakt.

FIP var mycket engagerad i World Padel Tour fram till 2021. Och plötsligt hade vi en förändring av ståndpunkt från det internationella organets sida.

Observera att World Padel Tour gynnades också av sitt monopol fram till 2021. Denna krets har inte längre stöd från FIP och befinner sig i en komplicerad situation.

BENÄGEN Padel Tour som skulle kunna få stöd från FIP, har fortfarande inte det.

Idag känner FIP därför bara igen en professionell krets: Premier Padel.

Inom ramen för Greenweez Paris Premier Padel Major, vi ska försöka se tydligare med Luigi Carraro.

Publié par
Franck Binisti
Taggar: FIPQSI padel