FFT är glada att kunna meddela att den nu har mer än en miljon licenstagare. Denna siffra, symbolisk och indikativ för fransk tenniss goda hälsa, hade inte nåtts sedan den 30 september 2017.

Tennis vet en ny entusiasm från allmänheten, efter en stadig erosion som observerats de senaste åren. Erövringen av dessa nya licensinnehavare förklaras särskilt av genomförandet av flera åtgärder:

- Det allt större engagemanget från ledningsgrupper, frivilliga, lärare inom klubbarna, där tennisens mänskliga dimension kommer till fullo uttryck.
- Kvaliteten på den service som erbjuds i klubbarna, vilket ger enklare åtkomst för utövare och licenstagare.
- FFT:s olika kampanjer initierat i mer än ett år: "Öppna dagar" i klubbarna eller "Tennis är tillbaka i skolan".
- Diversifieringen av det föreslagna erbjudandet : padel, strandtennis, tennis, hälsotennis, damtennis eller till och med rullstolstennis.

Fortsätt detta momentum

FFT har för avsikt att fortsätta attrahera nya licenstagare och fortsätta denna dynamik, särskilt tack vare reformen av licensen, som erbjuder många fördelar och anpassar sig till nya marknadssammanhang, och i synnerhet till tillväxten av Padel.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.