Sportdepartementets uppgift är att delegera till idrottsförbundens befogenhet att organisera och främja praktiken inom sina discipliner samtidigt som de stöder dem genom de objektiva konventionerna och tillhandahållandet av tekniska ramverk.

CNOSF (franska nationella olympiska idrottscentret) tillät delegationen av padel till FFT 19 juni 2014 under en och en halv period av 2. Dekretet av 24 juni 2014 validerar denna delegation till FFT.

Alexandre Cifuentes

Alexandre Cifuentes studerar ekonomi. Han bestämde sig för att ingripa på padelbranschen och på sportmarknaden i allmänhet. Det gör att vi kan veta om padel som helhet.