Padelen är på väg upp. I Frankrike är vi redan väl utrustade med National Padel Cup, My Padel Tour, Padel Infinity, Padel Open Head, etc.

Men utomlands börjar det växa mer och mer. Vi kommer inte att prata om Spanien där det finns mycket kretslopp, men vi kan gå tillbaka till China Padel Tour eller Qatar Padel Tour som börjar 27 november på 14 juni.

Padelen globaliseras från 2013 med en imponerande hastighet. Alla kontinenter påverkas av padeln och dess utveckling är där.

Kina kan bli en viktig aktör i världspadellen

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padellen på Pyramid Club i 2009 i Paris-regionen. Sedan dess är padel en del av hans liv. Du ser honom ofta på turné i Frankrike genom att täcka de stora franska paddelevenemangen.