Start av den öppna huvuddragningen Padel Arena - BMW Horizon. Livet är från den 16:e och 8:e kan följas live här:

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.