den klassificeras av Eric Largeron, den förtroendevalde ansvarig för padel för FFT, har bekräftats. I synnerhet vad gäller inrättandet av en ny kategori av turneringar padel : P1500.

Totalt har vi nu 7 kategorier av turneringar:

  • P25
  • P100
  • P250
  • P500
  • P1000
  • P1500
  • och P2000

När det gäller en P1000 måste klubbarna ansöka om godkännande minst 6 veckor före den första tävlingsdagen.

Å andra sidan blir det 1500 P4 per år. Följaktligen är det inte möjligt att ha två turneringar av denna kategori samtidigt på storstadsområdet. Kom ihåg att detta är auktoriserat för P1000.

Nedan, a comparatif av FFT mellan P500, P1000 och P1500.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.