Le padel utmärker sig inte bara för sina tekniska och taktiska aspekter, utan också för sin mentala dimension som är avgörande för spelarnas prestation. Spelarnas mentala förberedelser padel, en sport som utövas i par, kräver ett specifikt tillvägagångssätt som omfattar känslomässig smitta, kommunikation, självförtroende, koncentration och hantering av känslor och energi. Signerad analys Clément Dardé de Mymental.fr.

Binomial och känslomässig smitta

Le padel spelas nästan uteslutande i dubbel, vilket gör lagets dynamik extra viktigt. Emotionell smitta spelar en central roll i denna konfiguration. Känslor, vare sig de är "positiva eller negativa", kan snabbt spridas från en spelare till en annan, och därmed påverka parets övergripande prestation.

Oria Sager glädje semifinal Premier Padel P1 Riyadh

Inte överraskande bekräftar vetenskapliga studier att "positiva" känslor som entusiasm och självförtroende kan förbättra teamets sammanhållning och prestation. Omvänt kan "negativa" känslor som frustration och stress ha en skadlig effekt, vilket leder till fel och minskad prestation. Det är därför viktigt för spelare att padel att utveckla strategier för att hantera och reglera sina känslor för att minimera negativa effekter och maximera positiva effekter. Förberedelsearbetet består sedan av att bli medveten om de ögonblick då de är sändare eller mottagare, påverkande eller påverkade, smittsamma eller kontaminerade. Ur denna medvetenhet kommer reglering.

Som sagt, trevliga känslor är önskvärda, men obehagliga känslor är oundvikliga, så du måste lära dig att anpassa dig och arbeta.

Vikten av kommunikation i paret

Kommunikation är en annan grundläggande pelare i mental förberedelse för padel. Effektiv kommunikation gör att spelare kan synkronisera sina rörelser, förutse sin partners handlingar och hålla koll på spelstrategier. Studier har visat att par som kommunicerar tydligt och regelbundet är mer framgångsrika, eftersom de snabbt kan anpassa sig till förändrade spelsituationer. Det finns därför en direkt koppling mellan kommunikation och prestation.

Gil Moyano diskussion Rom Premier Padel 2023

Spelare måste lära sig att använda verbala och icke-verbala ledtrådar för att samordna sina handlingar. Förmågan att ge konstruktiv feedback är också avgörande. Till exempel, efter en förlorad poäng, snarare än att kritisera, kan en spelare uppmuntra sin partner eller föreslå taktiska justeringar. Detta konstruktiva tillvägagångssätt hjälper till att upprätthålla en positiv dynamik och bygga upp ömsesidigt förtroende. Således måste ett gemensamt ordförråd och kroppsspråk byggas upp och gynnas. Likaså bör nog vissa ord och attityder undvikas. Den mentala coachen är där för att stödja denna konstruktion.

Koncentration: en krävande disciplin

Le padel är en snabb sport där poäng avgörs i bara några få rallyn och spel på bara några få poäng. Viktiga punkter är ofta. Koncentration är därför viktigt. Att tappa fokus för ens en kort stund kan vara kostsamt. Å andra sidan har den kognitiva dimensionen sin egenhet här. Mellan bollens banor, spelarnas rörelser (lagkamrater och motståndare), de olika elementen på planen (glas, rutnät, nät, dörrar, sand, etc.) informationstagande, utveckling av situations- och besluts- att göra intelligens verkar vara avgörande för att prestera på en hög nivå. Mental förberedelse kommer därför att innefatta tekniker för att förbättra och behålla denna uppmärksamhet under hela matchen.

Visualisering och mindfulness kan vara oerhört fördelaktigt. Visualisering tillåter spelare att mentalt förbereda sig för olika spelsituationer, medan mindfulness hjälper till att förbli närvarande och minimera distraktioner. Genom att öva på dessa tekniker regelbundet kan spelare förbättra sin förmåga att hålla fokus även under press när de spelar avgörande poäng.

Hantera känslor och energi

Le padel är framför allt ett spel av tålamod och precision. Till skillnad från vissa andra sporter där råkraft kan vara en stor tillgång, padel kräver att spelare tar ett mer genomtänkt tillvägagångssätt och har stor självkontroll. De måste därför kontrollera sina känslor för att behålla sin precision och lugn. Faktum är att all överaktivering kopplad till dålig känslomässig reglering snabbt kan leda till otvingade fel, dåliga taktiska val och bollar som är lätta för motståndaren att utnyttja.

En studie avInternational Journal of Sports Science & Coaching visade att spelarna i padel som kan kanalisera sin energi effektivt, utan att bli överväldigade av stress eller spänning, tenderar att prestera bättre. Tekniker som djupandning, meditation och positivt självprat kan hjälpa till att hantera stress och bibehålla optimala energinivåer.

Förtroende i hjärtat av duon

Självförtroende är en grundläggande faktor för alla idrottsmän och spelare. padel är inget undantag från regeln. Men i denna parsport måste detta självförtroende kombineras med lika starkt förtroende för din lagkamrat. Varje spelare måste tro på sin egen förmåga att utföra exakta och strategiska skott, men också på sin partners för att laget ska fungera harmoniskt. Detta dubbla förtroende är avgörande, eftersom den övergripande prestationen inte enbart förlitar sig på en individ, utan på synergin och samarbetet mellan de två spelarna.

Acceptans och att släppa taget är väsentliga egenskaper att utveckla. En spelare av padel måste på djupet förstå och acceptera att deras framgång inte enbart beror på deras egna handlingar. Din partners prestation påverkar direkt det slutliga resultatet. Det är avgörande att välkomna din partners misstag med vänlighet och inse att misstag är en integrerad del av lek och lärande. Genom att integrera detta perspektiv kan padeliste kan minska frustration och skapa en miljö av ömsesidigt stöd, vilket främjar bättre prestanda för tandem.

tapia coello

Dessutom är hantering av skuld en ofta förbisedd men lika viktig aspekt. När en spelare gör ett misstag, kan de känna intensiv skuld, rädsla att de har gjort sin lagkamrat besviken. Det är viktigt att lära sig att hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt, och komma ihåg att att fela är mänskligt och att varje spelare har ett delat ansvar att upprätthålla en positiv attityd. Ömsesidigt stöd och öppen kommunikation kan hjälpa till att övervinna dessa stunder av tvivel och bygga lagets motståndskraft.

Sammanfattningsvis är förtroende för sig själv och sin partner, acceptans och att släppa taget, samt hantering av skuld, grundpelare i mental förberedelse för padel. De tillåter spelare att navigera i den känslomässiga komplexiteten i denna sport, stärka sin sammanhållning och maximera sin kollektiva potential.

Slutligen, den mentala förberedelsen av spelare padel är en avgörande aspekt, desto mer eftersom denna sport utövas i par. Detta kan inte försummas, och måste till och med arbetas med lika stor ambition som andra dimensioner som det fysiska, tekniska och taktiska. Genom att integrera strategier för att förbättra kommunikationen, behålla fokus och hantera känslomässig komplexitet och energi, kan spelare förbättra sina prestationer avsevärt. DE padel kräver ett specifikt mentalt förhållningssätt som kombinerar dessa element för att göra det möjligt för teamet att realisera sin fulla potential.

Clément DARDÉ

Clément Dardé är en mental tränare & coach, tränare & lärare. Han är framför allt skaparen av MyMental.fr