Onsdagen den 18 oktober 2023 meddelade staden Paris en uppmaning till intresseanmälan för ockupation och exploatering av mark padel på en parkeringsplats som ligger vid 7-9, avenue du Président Kennedy, i 16:e arrondissementet.

Avsedd för allmänheten, denna terräng padel är avsedd att drivas övergående. Faktum är att denna ytparkering kommer att omvandlas till ett anlagt vägutrymme från september 2025, det beräknade startdatumet för arbetet.

Markens totala yta, inklusive tillhörande lokaler, är cirka 260 kvadratmeter.

I sitt tillvägagångssätt för att främja aktiviteten av padel, stad Paris specificerar att endast projekt som har som huvudmål att utveckla denna idrottsgren kommer att anses vara tillåtna.

Intresserade parter uppmanas att skicka in sina intresseanmälningar elektroniskt före den 20 november 2023, kl. 12, till e-postadressen "dvd-spv-consultations.contrats@paris.fr".

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.