Det finns en paradox att ta hänsyn till i uppfattningen som klubbar och centra kan ha när det gäller padelutvecklingsvisionen, vilket ändå är mycket positivt och de ganska begränsade engagemang som centrumen har i kommunikation och engagemang FFT för att utveckla det.

Diagnos och rekommendationer:

Klubbarna kunde identifiera flera hinder för utvecklingen av denna verksamhet, det visar främst ett kommunikationsunderskott, klubbar och centra lyckas inte kommunicera ömsesidigt om utvecklingen, men flera rekommendationer har uttryckt av dessa strukturer. Detta är för att organisera prioriterade öppna dagar för att bli kända för det största antalet denna sport.

Det finns också en brist på mark som hindrar de åtgärder som ska genomföras.

Ovetandet om spelet och frånvaron av mästare är 2 andra faktorer att ta hänsyn till, framför det, förväntningarna uttryckta av centra och klubbar skulle delvis vända sig på accelerationen av inrättandet av nya centra. Slutligen beror organisationens diagnos på att den saknar mästare på grund av bristen på homologiserade tävlingar och en nivå som ännu inte är på höjden som spanjorerna. Denna sport är mycket mer demokratiserad i detta land, så den är mycket mer erkänd tack vare deras padelmästare, det 2 största landet när det gäller spelare på mycket hög världsnivå är Argentina och Spanien.

Alexandre Cifuentes

Alexandre Cifuentes studerar ekonomi. Han bestämde sig för att ingripa på padelbranschen och på sportmarknaden i allmänhet. Det gör att vi kan veta om padel som helhet.