Brinnande sportentusiast, Simon Boissé upptäcka det padel 2013 och är nu nr 5 i Frankrike. Han gick med i laget PadelSköt som teknisk chef för alla centra om utvecklingen av sportutbudet och animationen.

"Att utveckla människor, utveckla projekt är det som skiljer min professionella karriär och PadelSkott är i mina ögon den utmaning jag behövde.

Ett centrums magiska recept är en blandning av saker som observerats, känts eller föreställts i flera år, genom att sätta utövaren i hjärtat av projektet, det är det mest inspirerande. ”

Simon boissé padel skottundervisning

"Med lagen planerar vi en uppsättning händelser som kommer att betona veckorna för hela familjen och alla nivåer, till exempel klättringskvällar som gör att alla kan ha det bra medan de utmanar sig själva."

Så snart den sanitära situationen tillåter kommer vi att presentera alla aktiviteter som planeras av Padel Skott!

källa: Padel Sköt Saint-Etienne

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.