Följer vår tidigare artikel om de överväldigande skotten från 2.0-spelare och bolltryck, kommer vi att diskutera om det är användbart att ändra vissa parametrar eller inte.

Standarderna för kulor padel, precis som i andra sporter där förändringar har varit nödvändiga för att utvecklas, är inte fixerade och kan bli föremål för evolution. Vi finner att förändring av vissa regler där det är nödvändigt i allmänhet är väl emottaget. Frågan om en liten minskning av kultrycket kan diskuteras, särskilt på högsta nivå, vilket väcker argument för och emot denna modifiering.

Att ändra regler, alltid en utmaning

Omvandlingen av en idrottsregel utgör en betydande utmaning för att upprätthålla intresset för atletiska grenar, vilket framgår av exemplet med squash. Inledningsvis använde squash ett system med 9 indirekta poäng, som lyfte fram den strategiska och mentala dimensionen av spelet, vilket främjade tålamod och självkontroll bland spelarna. Därefter antog denna sport ett system med 15 direkta poäng, vilket erbjuder snabbare och mer dynamiska rallyn. Men denna förändring medförde sin del av komplexiteten med en poäng ibland svåra att följa och matcher kan dra ut på tiden. Det nuvarande systemet med 11 direkta poäng anses vara det bästa för squash: det är enkelt, snabbt och uppmuntrar anfallsspel, vilket gör det attraktivt för spelare, åskådare och sändare. Det möjliggör spektakulära och företagsamma utbyten samtidigt som det är lätt att förstå.

Utvecklingen av idrottsregler är en komplex och flerdimensionell process, och exemplet med squash illustrerar möjligheten att förena tradition och innovation för att göra en sport mer attraktiv och samtidigt bevara dess identitet.

Exemplet med "punto de oro"

Le padel visar sin flexibilitet när det gäller att ta till sig regeländringar i rätt tid, vilket illustreras av det positiva godkännande som vissa ändringsförslag ger. Vi såg detta med introduktionen av "punto de oro" som tillåter:

  • Öka tempot i täta matcher genom att undvika långa fördelsbyten.
  • Att öka spänningen genom att ge en avgörande avgörande poäng för att vinna spelet.
  • Att främja spektaklet genom att lyfta fram spelarnas strategiska och mentala egenskaper.

Även om Punto de Oro är en regel som fortfarande delar en del och som inte har godkänts av alla (den är inte i kraft på världsreferenskretsen, Premier Padel), är det obestridligt att det ger en ny dimension av spänning och spänning till matcher.

Minska kultrycket?

Kulrör padel Tänker 2024

Så varför inte sänka bolltrycket så att spelarna återgår till ett mer tålmodigt och mindre avgörande spel? Det är viktigt att söka en balans mellan makt och kontroll, så att spelare kan uttrycka sig fullt ut och erbjuda ett spel som kanske är mindre spektakulärt, men mer fokuserat på teknik och finess. Dessa justeringar skulle ge spelarna möjlighet att blomstra samtidigt som de ger ett roligare spektakel för åskådarna, oavsett om de är på plats eller framför sin skärm.

Stéphane Penso

Beundrare av padel, Stéphane har blivit den officiella testaren på planeten padel i Europa. Allt går igenom hans experthänder. Tack vare sin omfattande erfarenhet av snöskorvärlden kan han skanna din utrustning från topp till tå!