Hur man reser padel "lugnt" i Europa?

RESOR och SPORT är två sektorer som har påverkats hårt av ankomsten till Europa av covid-19 2020...Den globala pandemin har tyngt ner och ibland komplicerat genomförbarheten av projekt: flykt...

Läs mer »