Pascal Piriou bör bli ny president för Brittany Tennis League. Tidigare president för tennis Padel Concarneau ersattes således av två personer som var väl kända för klubben: Arzel Mevellec och Isabelle Le Berre-Bergot.

2 presidenter för att säkerställa kontinuitet och utveckling av klubben. Dessa två personligheter är också välkända i tennisvärlden. Isabelle Bergot har varit revisor för Concarneau-klubben i flera år medan Arzel Mevellec var dess sportchef.

En logisk fortsättning för de två medlemmarna i klubben som hoppas kunna behålla sina 350 licenstagare trots krisen.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.