Det finns två typer av grovhet för snöskor Padeleller så är hon det införlivas direkt i formen eller helt enkelt på ytan. Huvudskillnaden är livslängd grovhet. 

Varför använda snöskor padel grov?

Med en grov pala får du mer friktion med bollen när du slår, vilket förbättrar snurrningen. Detta gör att du kan snurra bollen mer på din viboras, salvor eller till och med med 3. Sammanfattningsvis förstärks varje skott där du vill sätta effekten.

Det bör också tas med i beräkningen att grovhet ofta ökar rackets styvhet. Detta är en parameter som inte får glömmas bort under din racketbyte.

Finns det olika typer av grovhet?

Det finns faktiskt flera nivåer av grovhet från en pala till en annan, men också olika sätt att göra en pala grov.

Vi skiljer grovheten impregnerad i racketens form från den som läggs till via skikten som täcker palaen.
Vi kan till exempel se denna skillnad mellan Nox AT 10 Genius och den nya Nox AT 10 Genius Arena.

På AT10 Genius Arena är det en kiseldioxidfärg som kommer att haka bollen utan att lägga styvhet till din pala, men som har en begränsad livslängd.

AT10 Luxury Genius Arena Nox

När det gäller det klassiska Genius är grovheten ingår i formen vilket kommer att ge lite mindre effekt, kommer att lägga till lite styvhet i slående plan, och framför allt kommer att förbättra livslängden.

Det är upp till dig att välja det alternativ som passar dig bäst!