FFT är glada att kunna meddela att den just har passerat den symboliska ribban för 1 100 000 licenstagare, en ribba som inte hade nåtts på 10 år! Denna siffra bekräftar således allmänhetens verkliga entusiasm för tennis, padel eller strandtennis i Frankrike.

Denna attraktivitet beror i synnerhet på klubbarnas moderniseringsarbete och utvecklingen av deras erbjudanden. FFT, via sina ligor och kommittéer, stödjer klubbar under hela året genom att förse dem med verktyg för att vägleda dem och hjälpa dem att utvecklas. Dessa initiativ gör det alltså möjligt att erbjuda licenstagare en ständigt ökad servicekvalitet för att bättre kunna möta deras förväntningar.

Klubbarnas engagemang bidrar också till denna vackra dynamik. FFT förlitar sig på klubbar där inkludering, tillgänglighet och "att leva tillsammans" är gemensamma värderingar. FFT vill tacka 100 000 volontärer och 9 000 lärare i 7 300 klubbar som genom sitt engagemang bidrar till denna framgång.

Dessutom är FFT stolta över att spela in en ökning av graden av feminisering av praktiken (+ 4,62 % ökning jämfört med förra året).

FFT avser att fortsätta attrahera nya licenstagare och fortsätta detta momentum. Den uppmanar redan allmänheten att komma till Open Days i klubbarna, som hålls från och med nu fram till läsårets början, för att introducera dem till tennis och/eller tillhörande träningar.