Romain Taupin, coach och ekonom på padel, diskuterar 3 skillnader mellan tennis och padel i farten. Som alltid på Padelnamnvetenskap, vi kommer att leta efter detaljerna och fansen uppskattar det.

De förklarar.

3 viktiga skillnader mellan tennisvolley och den av padel (Jag pratar inte om effekter här för enkelhetens skull):

Första frysbilden i videon – The Striking Platform

Tennisspelaren tenderar att slå bollen framför sig oavsett bollen – "padelero” kommer att slå sin boll mer åt sidan av kroppen (förutom när han vill gå över).

2:a frysbilden i videon – Orientering av axlarna

Eftersom tennisspelaren slår bollen framför sig kommer orienteringen på hans axlar och bollens bana inte att vara densamma (det tillåter mindre kontroll)

Axelorienteringen av "padelero” följer sin bolls bana (han kommer att ha mer kontroll).

3:e frysbilden i videon – Använda handleden

Tennisspelaren kommer att spela med handleden för att rikta sin boll (exempel i videon när tennisspelaren vill spela okrossad, han öppnar handleden)

Le "padelero” har alltid samma gest, handleden rör sig inte och påverkar inte bollens riktning. Det är den slående plattformen och axlarnas orientering som avgör riktningen.

Som alltid kan du se, gilla, kommentera och dela innehållet i Romain Taupin.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.