La underhåll av ett spår padel är viktigt för klubbarna, men också för spelarna och deras hälsa.

Vi ger dig de sex anledningarna till varför du behöver skämma bort dina spår padel :

1 – Spelarens säkerhet

En skadad eller dåligt underhållen bana kan utgöra risker för spelare. Ojämnheter eller skador på marken kan leda till fall eller stukningar. Skadade väggar eller staket kan också orsaka skador.

Maigret smärta Qatar Major 2022 skada

2 – Kvaliteten på spelet

Så att spelare kan njuta fullt ut padel, bör bollen studsa förutsägbart. Oregelbundenheter eller skador på ytan kan påverka bollens studs, vilket gör spelet oförutsägbart eller orättvist.

3 – Banans hållbarhet

Regelbundet underhåll hjälper till att förhindra stora skador och förlänger banans livslängd. Detta kan innebära långsiktiga besparingar genom att undvika mer kostsamma reparationer eller fullständigt byte av banan.

4 – Estetiskt utseende

En välskött bana är mer attraktiv för spelare och kan därför även potentiellt locka fler kunder.

Bana byggd för sommaren 2023 i Val d'Isère på 1850 m

5 – Förebyggande av skador orsakade av dåligt väder

Regn, snö, frost och sol kan alla påverka banan. Regelbundet underhåll säkerställer att banan är skyddad mot dessa element och förblir i gott skick trots klimatvariationer.

6 – Bevarande av investeringens värde

Ett spår av padel utgör en betydande investering. Att hålla den i gott skick behåller dess värde och undviker att spendera extra pengar på förtida reparationer eller byten.

Att hålla koll på padel i gott skick, det rekommenderas att rengöra det regelbundet, för att kontrollera skicket på konstgräs, väggar och stängsel, och utför reparationer så snart ett problem upptäcks.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.