Den berömda padelkretsen: City Padel Tour som kläcktes i padelcentrumen härifrån 2019 är i full gång.

Padel Sports Events, Padel-kommunikationsbyrån utvecklar en krets där padeln skulle vara i stadens centrum för en kort period. Vi kunde ha i centrum av de stora franska städerna padel!

City Padel Tour kommer att vara en privat turné som finansieras av privata sponsorer.
PSE kommer snart att kommunicera via en video "presskonferens" runt City Padel Tour.
Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padellen på Pyramid Club i 2009 i Paris-regionen. Sedan dess är padel en del av hans liv. Du ser honom ofta på turné i Frankrike genom att täcka de stora franska paddelevenemangen.