Den berömda kretsen av padel : Stad Padel Tour som kommer att födas i stadens centrum padel senast 2019 är i full gång.

Padel Sports Events, kommunikationsbyrån specialiserad på padel utvecklar därför en krets där padel skulle vara i centrum för en kort period. Vi skulle kunna ha i centrum av de stora franska städerna i padel !

Staden Padel Tour kommer att vara en privat turné som finansieras av privata sponsorer.
PSE bör snart kommunicera via en "presskonferens" runt staden Padel Turné.
Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.