La "Stad av Padel", ett ambitiöst sportkomplexprojekt i Oeiras i Portugal med stöd av fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo, är redan föremål för heta diskussioner i det lokala samhället Linda-a-Velha. Det är media Dioguinho som informerar oss.

Ett år efter godkännandet av projektet av kommunen Oeiras uttrycker invånarna sin oro över den förväntade ökningen av trafik och buller, samt eventuella överträdelser av stadsplaneringsbestämmelser.

Även om projektet lovar att vitalisera det sportsliga utbudet med dess 17 grunder, det slutliga godkännandet av det privata konsortiet (Ronaldo är aktieägare) väntar fortfarande, vilket lämnar utrymme för ett klimat av osäkerhet. "Enligt information från tjänsterna är akten fortfarande under granskning", anförtror en kommunal källa till portugisiska medier och betonar att ett slutgiltigt beslut är nära förestående.

Inför protester, den portugisiska federationen av Padel, delaktig i tilldelningen av projektet, försvarar initiativet och hävdar att bullret från marken är mycket mindre än från stadstrafik. Men detta försvar gör inte mycket för att dämpa rädslan hos invånarna, som är oroade över att bevara sin livsmiljö.

Staden av Padel” kommer kanske att se dagens ljus... men kommunen och det privata konsortiet måste hitta en gemensam grund för att förena idrottsutveckling och respekt för stadsmiljön.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.