Hur spelar de bästa spelarna i världen? Vilka är de föredragna områdena? Analytiker Romain Taupin från Padelnamnvetenskap studera bandejas och viboras.


Jag har analyserat här hundra av bandejas/viboras utförs av spelare till vänster (men det är väldigt likt höger). Vad ser vi?

De allra flesta slag spelas diagonalt.

Pourquoi?

1) Det är bollens riktning där det finns störst markdjup, därför mindre möjlighet att göra ett misstag från vår sida;

2) Genom att spela diagonalt stänger vi i allmänhet vinklarna och vi håller försvararen i en liten del av fältet (medan parallellen är mer riskabel på denna sida);

3) Oavsett om det är rutnätet eller de dubbla rutorna, är de diagonala banorna mindre lätta att läsa för försvararen, vilket lättare provocerar fram ett misstag från hans sida.

För mer information:

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.