Le 2024 turneringsschema har publicerats! De viktigaste tidsfristerna är kända. En andra utlysning är på gång om du vill att din klubb ska vara värd för en tävling!

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.