Det finns olika typer av padelklubbar som skapas. Innan vi går vidare med den här artikeln inbjuder vi dig att läsa följande artikel: https://padelmagazine.fr/les-principaux-acteurs-du-developpement-du-padel-en-france/

1 / Hur man läser grafen:

Exempel: 2016 finns det 74 klubbar av Padel inom tennisklubbar när det bara var 18 år 2014.

2 / Hur man läser grafen:

Exempel: 2016 finns det 123 fält av Padel inom tennisklubbar när det bara var 32 år 2014.

3 / Hur man läser grafen:

Exempel: 2016 klubbar 42 Padel har sitt ursprung i tennisklubbar. År 2015 fem klubbar Padel skapades inom multisportklubbar.

4 / Hur man läser grafen:

Exempel: År 2016, 39 låtar av Padel byggdes inom klubbar 100% Padel.

5 / Hur man läser grafen:

Exempel: 2016 representerade tennisklubbar 47% av Padel.

6 / Hur man läser grafen:

Exempel: 2016 representerade tennisklubbar 35% av det totala antalet spår i Padel.

Romain Taupin - Padelonomics
Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padellen på Pyramid Club i 2009 i Paris-regionen. Sedan dess är padel en del av hans liv. Du ser honom ofta på turné i Frankrike genom att täcka de stora franska paddelevenemangen.