Detta kan vara av intresse för privata partners som vill investera i ett projekt tillägnat padel i Belgien !

Faktum är att Libins kommun, som ligger 40 km från Sedan, har meddelat sin önskan att utöka sportutbudet på sitt territorium genom att skapa minst två padel halvtäckt. Den vill anförtro uppdraget att designa, bygga, förvalta och driva dessa mark till en ekonomisk aktör via koncessionens mekanism genom att ge en rätt till emphyteusis på en kommunal mark.

Varaktigheten på 15 år eller mer kommer att bestämmas enligt det inkomna erbjudandet, efter förhandling.

Planen, belägen rue du Couvent, vid nr 29 i Transinne, avgränsas av vad som för närvarande är en före detta fotbollsplan. Ett stenkast från motorväg E411 kommer den framtida strukturen att vara lättillgänglig och samexistera tillsammans med befintliga kvalitetstennisbanor.

Intresserad? Tveka inte att kontakta Libins kommun för att få all användbar information: g.legrand@libin.be – +32 061/260.829.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.