Utbrottet av konflikter mellan Ryssland och Ukraina har återverkningar långt bortom gränsen mellan dessa två länder, och påverkar även områden som idrott. Klubben av Padelasaurus i Estland är ett konkret exempel.

Eugeniu Lucianuc, klubbens ordförande Padelasaurus, hade stolt representerat Estland med sina spelare under den första upplagan av Internationella klubbcupen Padel i Málaga. Hans lag, uppskattat för sitt sportsmannaanda och sin önskan att upptäcka andra internationella lag, skulle upprepa denna upplevelse under den andra upplagan som börjar imorgon på klubben Inacua. Det geopolitiska sammanhanget avgjorde dock något annat.

pister padel Internationella klubbcupen padel

Den rysk-ukrainska konflikten påverkade direkt det estniska laget och tvingade tre av dess medlemmar att mobiliseras. Dessa oförutsedda omständigheter, som lades till den osäkerhet och spänning som kriget genererade, tvingade laget att dra sig tillbaka.

Estland, även om det geografiskt är ganska långt från Ukraina, känner chockvågorna av denna konflikt. Mobiliseringen av dess medborgare för fronten vittnar om djupet av dess engagemang i frågor om europeisk säkerhet.

Klubbpaketet Padelasaurus, även om den är anekdotisk i omfattningen av en så omfattande konflikt, illustrerar hur återverkningarna av kriget kan kännas i de minsta hörnen av vårt dagliga liv.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.