Sedan 1 mars 2023 har poängfördelning beaktas vid beräkningen av klassificeringen sker efter antalet par eller lag som har deltagit i evenemanget.

Också, antal poäng som tilldelas vinnarna kommer att förbli densamma (100 poäng för en P 100, 250 poäng för en P 250, etc.), oavsett det totala antalet par eller lag som deltog, men antalet poäng som sedan fördelas i varje rad beror på det totala antalet par eller lag.

Det bör också noteras att skalan också beror på tre turneringsspecifikationer padel (seniorer):

Poängskala: P25

Poängskala: P100

Poängskala: P500

Poängskala: P1000

Hos damer för att en P1000 ska vara giltig måste det finnas minst 16 par.

För män måste det finnas minst 24 par.

Det finns dock undantag för lagtävlingar eller regionala mästerskap.

Poängskala: P1500

Hos damer för att en P1000 ska vara giltig måste det finnas minst 16 par.

För män måste det finnas minst 24 par.

Det finns dock undantag för lagtävlingar eller regionala mästerskap.

Poängskala: P2000 och P3000

Hitta all information i tävlingsguiden

Kom ihåg att antalet turneringar som tas med i rankingen är nu 12.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.