På APT Padel Tour, ett nytt par har bildats mellan n°74, argentinaren Ramiro Valenzuela, spelare på 17 år och nr 47, Matias Gonzalez.

Vi kommer att få möjlighet att se dem på banan under nästa APT-tävling Padel Tour i Argentina, som startar i slutet av månaden med en Open i början av september.

Spelare att följa, eftersom Ramiro anses i Argentina som en framtida storhet. Fall att följa.

benägen padel torn nytt par
Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.