Det är transferfönster bland de bästa spelarna i världen. På Premier Padel 2024 kommer vi därför att finna:

  1. Paquito Navarro / Sanyo Gutierrez
  2. Maxi Sanchez / Gonzalo Rubio
  3. Fernando Belasteguin – Lucho Capra
  4. Fede Chingotto – Momo Gonzalez

Coello / Tapia, Stupa / Di Nenno och Galán / Lebron fortsätter äventyret tillsammans.

För damerna återkommer vi snart till ett ämne om nya par.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.