Sedan början av månaden har vi känt tidtabellen för den gradvisa återuppbyggnaden efter pandemin. När det gäller sport gav republikens president två viktiga datum: 19 maj och 9 juni.

Hittills tycktes det vara givet för givet padel inomhus för alla kunde inte återupptas inte före 9 juni. Men den senaste informationen i saken ger oss fortfarande ett hopp av den 19 maj!

Med implementeringen av sanitetsprotokoll och mätare (1000 personer utomhus och 800 inomhus), vissa idrottsanläggningar inomhus kan öppnas igen padel. Varje avdelning får dock eller inte tillåta att dessa anläggningar öppnas eller inte. Det kommer att vara nödvändigt att ta hänsyn till hälsoläge på platsen där sportkomplexet kommer att ligga. Den padel kommer han att påverkas?

Kom ihåg att scenen den 19 maj inkluderar utegångsförbud klockan 21 och framför allt kan företag öppnas igen under vissa förhållanden. Terrasserna också, men med bord för max 6 personer. För kulturplatser (museer, bio, teatrar), samma som för sport med mätaren. När det gäller kontaktsporter är det säkert att de inte kommer att kunna återuppta det här datumet.

När det gäller padel inomhus, det tycktes vara givet för givet att endast minderåriga kunde spela om, men med tanke på information från våra kollegor från Paris-Normandie, man kan tro att det kan lukta gott även för vuxna. Fall att följa!

Alexis Dutour brinner för padel. Med sin utbildning i kommunikation och marknadsföring ställer han sina färdigheter till tjänst för padel att erbjuda artiklar som alltid är väldigt intressanta.