Vilka är kopplingarna mellan din skada och din racket ? Detta är en av forskningslinjerna i Thomas Daneys avhandling. Tack vare inventeringen av skador och övervakning av flera racketmodeller, på marken och i laboratoriet, kommer det att vara möjligt att ge början på ett svar.

Varför delta i detta frågeformulär?

Mer än en tredjedel av skadorna au padel är belägna i nivå med den övre extremiteten. Kopplingen till typen av racket eller dess slitage är dock lite studerad. Ändå skulle det kräva mer oro.

Det kan faktiskt racketens utmattningseffekter få återverkningar, inte bara på prestanda, utan också på risken att utveckla patologier i den övre extremiteten. Denna risk skulle kunna accentueras av ökad överföring av vibrationer som går upp till axeln.

En bättre förståelse för dessa kopplingar kan vara till hjälp för att optimera designen och användningen av dina snöskor. För det, vi söker spelare på alla nivåer som kanske eller inte har drabbats av en eller flera skador för att svara på ett frågeformulär som varar några minuter.

Padel vs tennis

Även om dessa två typer av racketar är det drastiskt annorlunda, observerar vi likheter mellan vissa mekaniska egenskaper och förekomsten av skador? Detta frågeformulär syftar också till att besvara denna fråga.

För att delta i frågeformuläret, helt enkelt ICI.

Racket- och skadestudie