Medan trycket var på sin höjd i Qatar Major semifinal Premier Padel som ställde Bela/Sanyo mot Momo/Ruiz, domaren med hjälp av VAR visste hur man fattade rätt beslut: att sanktionera Fernando Belasteguin på grund av en serve långt över höften.

I det 3:e setet, vid 4/3 30/0, anser Alex Ruiz att Fernando Belasteguins åtagande inte är lagligt. Det måste sägas att denna tjänst lämnade mycket snabbt och enligt spanjoren från alldeles för högt. Beslutsfattandet går förvånansvärt långsamt medan det på skärmen inte verkar råda några tvivel.

Som en påminnelse ska tjänsten ske "med sked", i bälteshöjd eller under bältet , och efter studs. Men här tenderar spelarna att ta lite större mått av tjänsterna och är inte alltid sanktionerade.

Exemplet här med Bela är slående eftersom han är, en regelbunden som andra, av dessa servar på gränsen och ibland lite mer, och är i slutändan inte tillräckligt sanktionerad... Tycker du att domare borde ägna mer uppmärksamhet åt åtaganden?

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.