Frågan kan tyckas märklig: sektorn blomstrar och uppenbarligen är klubbar som går i konkurs sällsynta. Men varför padel skulle det vara säkert från konkurser och nedläggningar? Paradoxalt nog, trots den entusiasm som väckts av padel i Europa sedan covid kan vissa projektledare göra misstag, ibland naiva.

Även om det alltid är lättare att kritisera med facit i hand, förblir vissa råd allmänt tillämpliga på alla idrottsprojekt, och i synnerhet för padel.

Stängning av klubbar padel kan bero på flera faktorer. Här är de viktigaste:

Problem #1: mark/hyra

Den stora utmaningen för projektledare inom padel är ofta mark och hyra. Även om ett spår av padel är nästan tre gånger mindre än en tennisbana och rymmer fyra spelare jämfört med två traditionellt inom tennis, att hitta en lämplig plats är ofta mycket komplicerat, och ibland till och med omöjligt.

Frestelsen att acceptera orimliga köp eller hyror för att få ett projekt att genomföras är stor. Detta kan dock snabbt föra en klubb till randen av konkurs. Inte för att klubben inte är livskraftig, utan för att affärsplanen var dåligt utformad. Om en klubb är välbesökt och ser ut att blomstra men inte kan gå ihop ekonomiskt, tyder detta vanligtvis på en brist i den initiala ledningen av projektet. Hyran är ofta den främsta boven.

Därav den avgörande betydelsen av den inledande förhandlingen: misslyckande i detta skede kan väga tungt på klubbens ekonomiska framtid.

Problem nr 2: ett ledningsfel

Oron kan också komma från ledningen för själva centrumet. Spelare kan vara missnöjda av olika anledningar: svårigheter att boka, brist på information eller brist på samhällsliv efter matchen.

Orsakerna kan variera: ovänligt bemötande, suboptimerade faciliteter eller bristande synlighet på grund av otillräcklig kommunikation.

Det är förvånande att notera att klubbar, redo att investera massivt i sitt projekt, väljer att begränsa sina kommunikationskostnader. Att hitta en klok ekonomisk balans är avgörande, och detta bör planeras från början.

Aktuell ryktbarhet garanterar inte framtida framgång. Detta gäller klubbar, varumärken och media. Spelare, av naturen flyktiga, kommer att gå där förhållandena verkar bättre för dem. Skyll inte på dem; problemet ligger kanske i förvaltningen av centrum.

Problem #3: Konkurrens

Det är väsentligt att analysera det planerade lokaliseringsområdet. DE padel, som har blivit en mycket populär sport, drar till sig uppmärksamhet från både den privata och offentliga sektorn.

Dessutom ser vi rådhus eller samhällen, som fortfarande var försiktiga för 3 eller 4 år sedan, påbörjar investeringar runt padel att ibland förnya en åldrande idrottspark och satsa på ”exploderande” idrott.

Att investera i ett område som sannolikt kommer att se uppkomsten av många konkurrerande offentliga strukturer måste övervägas noggrant. Även om närvaron av offentliga klubbar kan öka intresset för padel, relationer mellan sektorer är inte alltid harmoniska. Observera att offentliga klubbar är viktiga i utvecklingen av padel I Frankrike. FFT räknar också med det som en del av det territoriella nätverket. Framför allt får vi inte ställa det ena mot det andra. Men målen och ambitionerna är inte alltid desamma.

Privata operatörer, som står inför betydande investeringar, höga hyror och autonom förvaltning, måste analysera och planera med precision för att undvika obehagliga överraskningar.

Investeringar i klubbar med minst tre eller fyra banor rekommenderas ofta, särskilt i områden med hög täthet, för att kunna erbjuda anläggningar av högre kvalitet än inom den offentliga sektorn.

Vårt råd

Läs Padel Magazine !

1/ Mer allvarligt, webbplatsen ger en unik professionell katalog med alla huvudspelare i padel :

2/ Och då kan du också njuta, ibland, några bra tips, även om man alltid måste vara väldigt försiktig när man köper begagnat.

3/ Du har även möjlighet att öka din upplevelse som spelare av padel :

4/ Ta en titt på:

5/ Ytterligare information

6/ Det är uppenbart, men kom närmare dina förbund eller dina lokala ligor.

Franck Binisti

Franck Binisti upptäcker padel vid Club des Pyramides 2009 i Parisregionen. Eftersom padel är en del av hans liv. Du ser ofta honom turnera i Frankrike för att täcka de stora evenemangen i padel Franska.